TẬP HUẤN CHĂM SÓC MẮT, PHÒNG CHỐNG TẬT KHÚC XẠ HỌC ĐƯỜNG

          Thực hiện chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai kế hoạch hoạt động chương trình chăm sóc mắt học đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Chiều ngày 23/3/2022 trường TH Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức tập huấn: “ Chăm sóc mắt, phòng chống tật khúc xạ học đường” cho tất cả giáo viên chủ nhiệm các lớp.

     Qua buổi tập huấn, giáo viên hiểu được mục đích, những lợi ích của việc khám sàng lọc tật khúc xạ học đường, việc chăm sóc mắt, phòng chống tật khúc xạ và biết cách đo thị lực cho học sinh tại lớp học. Cũng trong buổi tập huấn, nhà trường  triển khai các nội dung hoạt động chăm sóc mắt học đường theo kế hoạch năm 2022.

  • Một số hình ảnh :